Arbejdsmiljø

Om XMconsult
XMconsult er en virksomhed, som tager sig af spørgsmål og opgaver hovedsagligt af arbejdsmiljø
mæssig karakter.

Opgaver
-Maskinsikkerhed.
-Gennemgang af eksisterende maskiner og maskinanlæg.
-Risikovurdering af maskiner og maskinanlæg.
-OHSAS 18001
-Arbejdspladsvurdering
-Arbejdspladsbrugsanvisning
-Støjkortlægning
-WBGT kortlægning -Ulykkesundersøgelse
-Root Cause Analysis
Lovgivning
Arbejdsmiljøloven er udformet som en rammelov. Rammernes nærmere indhold fastlægges gennem administrative regler (typisk bekendtgørelser).
Arbejdstilsynet er myndigheden på området.
Udover loven og bekendtgørelserne udgiver Arbejdstilsynet tekniske publikationer, typisk i form af vejledninger. Disse vejledninger oplyser om Arbejdstilsynets praksis.